איך חוזר בתשובה בא בחשבון?

פורסם: 08/12/2011 ב-נישואים

חוזרים בתשובה אינם מבוקשים בשוק השידוכים החרדי. פעמים רבות הם נאלצים להתחתן בינם לבין עצמם מאחר שחרדים מלידה מתבוננים בהם בחשד. גישה סנובית כזו אולי סותרת כליל את השקפתה של היהדות כי "במקום שבו בעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים", אבל החרדים אוהבים הולכים בתלם, ואילו חוזרים בתשובה הם בני אדם שהעזו לבצע שינוי דרמטי בחייהם. הם חשודים בחוסר יציבות, וזה דבר שהחברה השמרנית הזו, לא סובלנית לכל סוג של חריגה, מזכה בהעוויית פנים לא סימפטית.

מקווה

חוצפתם של בני נידה

אך ישנו גם נימוק הלכתי אותנטי להסתייגות המסוימת מחוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה נולדו על פי רוב לנשים חילוניות, שאין סיבה להניח ששמרו על דיני המקווה. על פי התיאוריה הפסיכולוגית של היהדות, שלפעמים, כמו זיגמונד פרויד והפסיכואנליטיקנים, גם היא גולשת להאשמת ההורים בכל הצרות, אדם שנהרה ברחם אישה נידה צפוי להפוך ל"עז פנים", כלומר מחוצף. אדם כזה הוא פגום ומוטב שלא להתחתן איתו. אמנם לא אסור, אבל ממש לא מומלץ. חוזר בתשובה נושא בנפשו את זרעי החוצפה מהלילה שבו אמו לא טרחה ללכת למקווה, וזו בעיה.

הפוסק האמריקני ממוצא הונגרי, הרב מנשה קליין, אכן לא מקל ראש בבעיה הזו. הוא אומר על בעלי התשובה כי "חס ושלום אין אני אני מוציא לעז על כולם אבל כמה מהם אני מכיר שמתנהגים בעזות וחוצפה", ומציין שבעבר, מכיוון שהחוזרים בתשובה באו מבתים דתיים ומאמהות ששמרו על טהרת המשפחה, הם היו מחוצפים פחות.

לפי דבריו, המזכירים מעט את המשנה הקלוויניסטית הגורסת שחלק מבני האדם נולדו מטבעם לאבדון, ושום דבר לא יועיל בנידון, גם חזרה בתשובה אינה מועילה לפגם כדוגמת פגם הנידה "שאותה הטומאה לא יכול לזרוק מעצמו בשום פנים ואופן". הרב קליין אינו היחיד בציבור החרדי שמתייחס בהסתייגות לבני נידה. הרב אלי שוסהיים, יו"ר אגודת אפרת הנאבקת בהפלות, סיפר שהוא שומע חרדים שמתנגדים לפועלו מאחר שהם לא מתלהבים מהצלת התינוקות שהוא פועל למענם, בני נידה ופגומים הלכתית אחרים. כנראה כמו שהרבה חילונים חושבים שמוטב להפיל מפגרים, אוטיסטים ובעלי תסמונת דאון, יש חרדים שמאמינים שצריך להביא את דרכם של בני נידה בעולם לסיומה מוקדם ככל האפשר. זו אמנם אינה דעת הרבנים. מנהיג הציבור הליטאי, הרב יוסף שלום אלישיב, חיזק את ידיו של שוסהיים וכתב לו שיש למנוע הפלות של כל התינוקות, בני נידה כמו גם תינוקות לנשים לא נשואות או בני כהן מגרושה. בכל אופן, ברור שילדים שלא באו מטהרה אינם כה פופולאריים ברחוב החרדי.

פיתרון מתוך חשבון מעריכי

האם אכן אימהות אכלו בוסר, ושיני בני נידה תקהינה? האם בני נידה פסולים לשידוך? הרב יעקב ישראל קנייבסקי שכונה "הסטייפלער", קודמם של הרב שך ושל הרב אלישיב בהנהגת החרדים הליטאים, הוא בעל השקפה אחרת מזו של הרב מנשה קליין, הרבה יותר מתוחכמת. דעתו היא שפגם בן הנידה חודר עמוק לתוך הגנים, ולדורי דורות. אפילו אם בניו, נכדיו, ניניו וצאצאי צאצאיו של בן הנידה נולדו בקדושה ובטהרה, גם הם פגומים בפגם זה, בשל חטאי הסבתא רבה. אלפי טבילות במקווה במשך הדורות, ואף אחת מהן לא מעלימה את מה שעוללה אם קדומה חוטאת אחת.

לכאורה, טענה זו רק מעצימה את חומרת העניין ומגדילה את החובה להתרחק ככל האפשר מבן נידה. אולם הרב קנייבסקי, ב"הפוך על הפוך" מופתי, משתמש בה כדי ללמד זכות על בעלי התשובה. מכיוון שלכל אדם יש שני הורים, ולכל אחד מהם יש גם כן שני הורים וכן הלאה, הרי שמספר אבות אבותיו של אדם גדל באופן אקספוננציאלי, בקצב מסחרר שהדעת מתקשה לתפוס, ככל שמפשפשים יותר בעץ המשפחה. להערכת הרב קנייבסקי, אם מסתכלים על מרחק של ארבעים דורות, פחות מאלף וחמש מאות שנה, הרי שמספר אבותיו ואמהותיו של אדם מגיע לכל הפחות למיליונים. [על פי החשבון המתמטי, המספר מגיע לכאורה למיליארדים רבים, אך מכיוון שהחתן והכלה חולקים לפעמים אבות קדומים משותפים, האומדן נמוך יותר ממה שהעלאת שתיים בחזקה מראה].

בשל מספרם העצום של ההורים הקדומים שיש לכל יהודי, ודאי לחלוטין מבחינה הסתברותית שאחד מהם היה בן נידה או בעל פגם דתי אחר, והוא הדביק את צאצאיו אחריו במומו. משכך, כל יהודי הוא בחזקת בן נידה תורשתי, נטול זכות להתנשא על משנהו. חוזרים בתשובה אינם נופלים בנידתיותם מחרדים מדורי מדורות, ואין מניעה להשתדך.

אין ספק שהרב קנייבסקי רקם הוכחה יפה. מי היה מאמין שמתמטיקה מעריכית תקים לחוזרים בתשובה בית כשר בישראל.

האם האם יודעת לשחות?

באופן פחות מתמטי ומבלי לערב דורות שאבד עליהם כלח, מתייחס לנושא הרב משה פייינשטיין מארה"ב, מגדולי הפוסקים החרדים במאה ה-20. אין הוא מזלזל בחומרת בעיית בן הנידה. לדבריו, "חס וחלילה לפקפק בדברי חז"ל". בכל אופן עלה בו רעיון מקורי המשכך את הקושי.

אנשים רוחצים בים

לדברי הרב פיינשטיין, אפשר שאמו של הבחור החשוד כבן הנידה היא חובבת שחייה והזדמן לה לרחוץ בים להנאתה בטרם הרתה אותו, והים, כך ההלכה, מועיל לטהר כמקווה. אף שבמקווה הנשים רוחצות עירומות, ובים מן הסתם לבשה האם בגד ים, הבגד לא מונע את הטהרה. מאחר שהתרחשות כזו אינה בלתי סבירה, אם אכן רואים שהחוזר בתשובה אינו חצוף מחוצף, ניתן לנחש שטבילת ים צוננת הקדימה את הפרייתו, ולהתחתן איתו ללא חשש. למרות מעמדו ההלכתי הרם של הרב פיינשטיין, הרציונל שהציג בעניין זה לא חלחל עמוקות. על אף שבשוק השידוכים החרדי מחטטים וחוקרים כמעט בכל דבר הקשור לחייו של השידוך המיועד, השאלה האם אמו יודעת לשחות עדיין אינה פופולארית בקרב השדכנים העמלים על חיתון חוזר או חוזרת בתשובה.


לקריאה נוספת

 על בן הנידה כעז פנים – מסכת כלה רבתי פרק ב הלכה א

דעתו של הרב קליין וויכוחו עם הרב קנייבסקי – בשו"ת משנה הלכות, חלק ז סימן ריא – ריב

דעתו של הרב יוסף שלום אלישיב מובאת בקבץ תשובות, חושן משפט סימן רכא

ראה גם דעתו של הרב יצחק יעקב וייס, שו"ת מנחת יצחק חלק ז, סימן קז, שסובר שהפגם אינו עובר יותר משלוש דורות, ולפיכך מתבטלת טענתו של הרב קנייבסקי. הרב וייס, מנהיגה של "העדה החרדית" האנטי ציונית בירושלים, נוקט עמדת ביניים – הפגם קיים, אך ייתכן שהנישואים יצליחו

 השקפתו של הרב פיינשטיין בנושא – שו"ת אגרות משה, אבן העזר, חלק ד, סימן כג

תמונת החוף פורסמה בויקיפדיה – Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0 

תגובות
  1. Reb Chaim HaQoton הגיב:

    ראוי לציין שגם בקהלות יעקב (יבמות ס' מ"ט במהדו' חדשה) דן בענין זה במשא ומתן עם הרב מנשה קליין הקטן זצ"ל.

  2. כתבה מעניינת אמוד , למרות שאני חושב מנקודת ראייה של חילוני , שאדם חוזר בתשובה הוא לא חושב לכיוון של מה יחשבו עליו הנשים או משפחות של דתיות , הוא חוזר לתשובה כי הוא רוצה לנסות לבחור מסלול טוב יותר , מסלול שאולי נכון יותר עבורו , ואני למיטב ידיעתי מכיר כמה כאלה שלא היה להם בעיה למצוא שידוך אולי הבעיה נפוצה יותר במרכזי דת גדולים כמו בת שמש ובני ברק..

    • חוזרים בתשובה לחברה הדתית יכולים למצוא שידוך בלי קושי. חוזרים בתשובה לחברה החרדית יתקשו למצוא שידוך בקרב חרדים מלידה, אבל יוכלו למצוא שידוך בקרב חוזרים בתשובה כמותם, או "פגומים" אחרים.

  3. […] הרב מנשה קליין, שבטהרנותו בענייני ייחוס נתקלנו כבר בנושא בן הנידה, קרא ליהודים כשרים שלא להתחתן עם גרים. בשנות השישים […]

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s